Αναζήτηση


@ELUMENATED TECHNOLOGY

Οξειδωτική βαφή, εμπλουτισμένη με πολυδιάστατες αντανακλάσεις των χρωστικών Elumen.

 

1. ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ELUMEN
2. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ