Αναζήτηση

“ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΥΧΡΟ ΞΑΝΘΟ:
ΤΟ ΣΑΝΤΡΕ, ΤΟ SILVER ΞΑΝΘΟ,
ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΕΥΚΟ.”

Agnes Westerman

Goldwell Global Master, Ολλανδία