Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A Colorance:
60ml Lotion + 30ml 8N@GK

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Colorance:

40 ml Lotion + 20 ml 6K@KK

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

C Colorance:
30ml Lotion + 10ml 10G + 5ml 8K

ΤΕΧΝΙΚΗ WEAVE BLEND

Δημιουργήστε πολυδιάστατους τόνους διαχέοντας δύο αποχρώσεις σε the macro–weaves με την τεχνική  Back-to-Back.

Τα MACRO-WEAVES είναι μεσαίου μεγέθους βαμμένα πλεγμένα τμήματα με τις επιλεγμένες αποχρώσεις.