Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A Elumen:
60ml BR@6 + 20ml RV@all


ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Elumen:
30 ml KB@7 + 10 ml KK@all

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

C Elumen:
30ml BR@6 + 10ml GK@all

BLOCK COLORING

Εφαρμόστε συγκεκριμένες φόρμουλες σε κάποια τμήματα για πιο έντονα αποτελέσματα.
Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτα, αν το θεωρείτε απαραίτητο, για να μην λερώσετε.