Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A Topchic:
40 ml Lotion 6 % (20 vol.) + 40 ml 7RR@RR

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A* Topchic:

40 ml Lotion 9 % (30 vol.) + 40 ml 7RR@RR

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Topchic:

40 ml Lotion 9 % (30 vol.) + 40 ml 7OO@GK

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

C Topchic:

40 ml Lotion 6 % (20 vol.) + 20 ml K Effects

ΤΕΧΝΙΚΗ FLASH FRAMIN

Δημιουργήστε κορεσμό χρώματος σε τμήματα γύρω από το κεφάλι.

Αυτό θα σας δώσει μια αντανακλαστική και πολυδιάστατη λάμψη στα μήκη και τις άκρες.

Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτα, αν το εωρείτε απαραίτητο, για να μην λερωθείτε.