Αναζήτηση

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΑ ΕΦΕ

Εφαρμόστε την υπηρεσία Color Boosting στα ψυχρά μπλε και ζωηρά βιολέ για να δημιουργήσετε έντονη λάμψη και χρωματικό κορεσμό στα πιο σκούρα μαλλιά.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 4N
Μήκη και άκρες: 4N

ΡΙΖΑ+ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΧΕΝΑ

Topchic
40 ml Lotion 6% (20 vol.)
40 ml 3VV Max

 

@Pure Pigments

 

8 ml Pure Violet

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Topchic Effects
20 ml Lotion 12% (40 vol.)
10 ml RV Effects

 

@Pure Pigments

 

3 ml Pure Violet

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
40 ml Lotion 9% (30 vol.)
40 ml 6VV Max

 

@Pure Pigments

 

7 ml Pure Violet
1 ml Pearl Blue