Αναζήτηση

ΙΡΙΔΙΖΟΝ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΕ

Color Morphing με βιολέ, χρυσό και χάλκινο για να δημιουργήσετε sexy ιριδισμούς, οι οποίοι εναλλάσσονται με την αντανάκλαση του φωτός.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 8KN
Μήκη και άκρες: 8KN, 8G ανταύγειες

ΡΙΖΑ + ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΧΕΝΑ

Nectaya or Topchic
40 ml Lotion 3% (10 vol.)
20 ml 6KG
20 ml 5BG

 

@Pure Pigments

2 ml Pure Orange

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Colorance
40 ml Cover Plus Lotion
20 ml 7G

 

@Pure Pigments

 

4 ml Pure Yellow
1 ml Pure Violet