Αναζήτηση

ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

Εφαρμόστε την τεχνική Color Morphing στα κόκκινα και χάλκινα μαλλιά, για να δημιουργήσετε χρυσές και χάλκινες ημιδιάφανες αντανακλάσεις - οι οποίες εναλλάσσονται με τις ακτίνες του φωτός.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 7N
Μήκη και άκρες: 7N

ΡΙΖΑ+ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΧΕΝΑ

Topchic
40 ml Lotion 6% (20 vol.)
40 ml 7KR

 

@Pure Pigments
 

8 ml Pure Orange
8 ml Pure Orange

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Topchic Effects
20 ml Lotion 9% (30 vol.)
10 ml K Effects

 

@Pure Pigments

 

3 ml Pure Yellow

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
40 ml Lotion 9% (30 vol.)
40 ml 7OO@GK

 

@Pure Pigments

 

7 ml Pure Orange
1 ml Pure Yellow