Αναζήτηση

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ανεξάρτητα από τη βάση, μπορείτε να προσθέσετε από μόλις μία σταγόνα έως
και το 10% της συνολικής ποσότητας της βαφής.
Όσο πιο ανοιχτή είναι η βάση, τόσο πιο έντονο θα είναι το αποτέλεσμα.

Topchic & Nectaya

Προτεινόμενη Ποσότητα για συνολικό μείγμα βαφής 80 ml
= 40 ml Lotion + 40 ml Color

Ύψος Τόνου 10: προσθέστε έως 0.08 ml @Pure Pigments
Ύψος Τόνου 7-9: προσθέστε έως 0.8 ml @Pure Pigments
Ύψος Τόνου 2-6: προσθέστε έως 8 ml @Pure Pigments

Topchic HiBlondes Control & Colorance

Προτεινόμενη Ποσότητα για συνολικό μείγμα βαφής 60 ml
= 40 ml Lotion + 20 ml Color

Ύψος Τόνου 10: προσθέστε έως 0.06 ml @Pure Pigments
Ύψος Τόνου 7-9: προσθέστε έως 0.6 ml @Pure Pigments
Ύψος Τόνου 2-6: προσθέστε έως 6 ml @Pure Pigments