Αναζήτηση


Για να στείλετε την Prescription Card με E-Mail, επιλέξτε το "Share File".


Στην ερώτηση αν θέλετε να μοιραστείτε το αρχικό αρχείο ή το αντίγραφο, επιλέξτε το "Flattened Copy".


Επιλέξτε να στείλετε το αρχείο με "Mail".


Συμπληρώστε το email του αποστολέα και πατήστε το "Send".