Αναζήτηση

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

Έως 30%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC FASHION SHADE:

25ml

TOPCHIC N-, NN- Ή NA-SHADE:

15ml

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

30–60%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC FASHION SHADE:

20ml

TOPCHIC N-, NN- Ή NA-SHADE:

20ml

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

60–100%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC FASHION SHADE:

15ml

TOPCHIC N-, NN- Ή NA-SHADE:

25ml