Αναζήτηση

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

Σκουρότερο από τη βάση, χωρίς λευκά

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

3% (10 vol.)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

Ίδιος τόνος ή 1 τόνος πιο ανοιχτός από τη βάση

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

6% (20 vol.)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

2 τόνοι πιο ανοιχτό από τη βάση

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

9% (30 vol.)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΧΡΩΜΑ:

3 τόνοι πιο ανοιχτό από τη βάση

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

12% (40 vol.)