Αναζήτηση

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

Έως 30%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

50ml

TOPCHIC 11-SERIES:

25ml

TOPCHIC 9N Ή NA-SHADES:

-

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

30–50%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC 11-SERIES:

10ml

TOPCHIC 9N Ή NA-SHADES:

10ml

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

50–70%

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

40ml

TOPCHIC 11-SERIES:

15ml

TOPCHIC 9N Ή NA-SHADES:

25ml

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

70%–100%

 

Οι αποχρώσεις Special Lift δεν είναι κατάλληλες για μαλλιά με παραπάνω από 70% ποσοστό λευκών, αφού δεν χρειάζεται επιπλέον ξάνοιγμα.