Αναζήτηση

ΒΑΣΗ:

7

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6% (20 vol.)

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–9% (20 vol.–30 vol.)

ΒΑΣΗ:

6

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–9% (20 vol.–30 vol.)

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–9% (20 vol.–30 vol.)

ΒΑΣΗ:

5

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–9% (20 vol.–30 vol.)

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–12% (20 vol.–40 vol.)

ΒΑΣΗ:

4

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–9% (20 vol.–30 vol.)

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–12% (20 vol.–40 vol.)

ΒΑΣΗ:

3

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–12% (20 vol.–40 vol.)

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–12% (20 vol.–40 vol.)

ΒΑΣΗ:

2

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION

ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ:

6–12% (20 vol.–40 vol.)

ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ:

δεν προτείνεται