Αναζήτηση

ΤΟΝΟΙ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:

2–3 τόνοι (11-Series & NeutraLights)

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

9% (30 vol.)

ΤΟΝΟΙ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:

3–4 τόνοι (12-Series)

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

9% (30 vol.)

ΤΟΝΟΙ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:

3–4 τόνοι (11-Series & NeutraLights)

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

12% (40 vol.)

ΤΟΝΟΙ ΞΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ:

4–5 τόνοι (12-Series)

 

TOPCHIC CREAM DEVELOPER LOTION:

12% (40 vol.)