Αναζήτηση

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΙΖΑΣ NEW BLONDE

Ανοίγει την σκούρη βάση 1 - ½ τόνους, για πιο ήπια και ομαλή μετάβαση στα μήκη.

Ιδανικό για χρήση ανάμεσα από δύο υπηρεσίες αποχρωματισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEW BLONDE FULL

Ανοίγει την σκούρη φυσική βάση 1 - ½ τόνους για φυσικό ξανθό look.

Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με άλλη υπηρεσία αποχρωματισμού.