Αναζήτηση

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

50–75%

COLORANCE COVER PLUS LOTION:

40ml

COLORANCE FASHION SHADE:

10ml

COLORANCE COVER PLUS NN-SHADE:

10ml