Αναζήτηση

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

Έως 30%

COLORANCE LOTION:

40ml

COLORANCE FASHION SHADE:

15ml

COLORANCE N-SHADE:

5ml

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ:

30–50%

COLORANCE LOTION:

40ml

COLORANCE FASHION SHADE:

10ml

COLORANCE N-SHADE:

10ml