Αναζήτηση

SILKLIFT ΚΑΙ OXYCUR

ΜΕΙΓΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ:

20ml1

PROTECTION SERUM 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ  (1=2 ml):

1x1 8 gr+ 12 ml Lotion = 20 ml μείγμα έτοιμο προς χρήση

SILKLIFT ΚΑΙ OXYCUR

ΜΕΙΓΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ:

40ml

PROTECTION SERUM 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ  (1=2 ml):

2x

SILKLIFT ΚΑΙ OXYCUR

ΜΕΙΓΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ:

60ml2

PROTECTION SERUM 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ  (1=2 ml):

3x2 25 gr + 35 ml Lotion = 60 ml μείγμα έτοιμο προς χρήση

SILKLIFT ΚΑΙ OXYCUR

ΜΕΙΓΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ:

120ml

PROTECTION SERUM 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ  (1=2 ml):

6x

SILKLIFT ΚΑΙ OXYCUR

ΜΕΙΓΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ:

180ml

PROTECTION SERUM 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ (1=2 ml):

9x