Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 4N φυσικό
Μήκη και άκρες: 5BG ξανοιγμένα από τον ήλιο

ΡΙΖΑ

Topchic
40 ml Lotion 3%
40 ml 4BP 

OMBRE

Φόρμουλα I (Φόντο)
Topchic

40 ml Lotion 6%, 40 ml 4BP

OMBRE

Φόρμουλα II
Topchic Effects

40 ml Lotion 9%, 20 ml VR

@Pure Pigments
6ml Cool Violet

Φόρμουλα II
Topchic

40 ml Lotion 9%, 40 ml 6vv@Pk

OMBRE

Formula II
Topchic Effects

40 ml Lotion 9%, 20 ml VR

@Pure Pigments

6ml Cool Violet

  


Φόρμουλα III

Topchic

40 ml Lotion 9%, 40 ml 6vv@Pk

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ξεκινήστε με την εφαρμογή στη ρίζα. Συνεχίστε με τα αλουμινόχαρτα: εφαρμόστε τη φόρμουλα I στα μήκη και τις φόρμουλες I,II και III εναλλακτικά στις άκρες.

SPECIAL TIP

Προσθέτοντας το Thickener στις φόρμουλες σας και/ ή χρησιμοποιώντας το Color Board θα ενισχύσετε τη δημιουργικότητα σας.