Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 6NA virgin
Μήκη και άκρες: 8G ξανοιγμένα από τον ήλιο

ΡΙΖΑ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ

Topchic @Elumenated
30 ml Lotion 6%
30 ml 7AK@Pk

BALAYAGE

Φόρμουλα I
Topchic

20 ml Lotion 9%
10 ml 7KG
10 ml 7KR

@Pure Pigments
    4 ml Pure Orange
    4 σταγόνες Pure Yellow

BALAYAGE

Formula I
Topchic

20 ml Lotion 9%
10 ml 7KG
10 ml 7KR

@Pure Pigments

4 ml Pure Orange
4 drops Pure Yellow

BALAYAGE

Φόρμουλα II
Topchic

20 ml Lotion 9%
10 ml 7KG
10 ml 8KG

@Pure Pigments

    4 ml Pure Yellow

BALAYAGE

Formula II
Topchic

20 ml Lotion 9%
10 ml 7KG
10 ml 8KG

@Pure Pigments

4 ml Pure Yellow

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ξεκινήστε με την εφαρμογή στη ρίζα, στην περιοχή του αυχένα.
Προχωρήστε με την τεχνική balayage χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα I στα μήκη και τη φόρμουλα II στις άκρες. Δημιουργήστε μια απαλή μετάβαση χρώματος.