Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Elumen:

20 ml Tq@all + 10 ml Clear

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

C Elumen:
20 ml Gn@all + 5 ml Bl@all

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A SilkLift Strong:
Ρίζα: 35 ml Conditioning Cream Developer 6 % (20 vol.)
+ 1 κουταλιά από το High Performance Lightener Control Beige
+ 3 πατήματα από το Intensive Stabilizer

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

D Elumen:
30 ml KB@7 + 10 ml KK@all