Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A SilkLift Strong:
Ρίζα: 35 ml Conditioning Cream Developer 6 % (20 vol.)
+ 1 κουταλιά από το High Performance Lightener
+ 3 πατήματα από το Intensive Conditioning Serum Concentrate

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Elumen:

20 ml GK@all + 10 ml GB@9

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

C Elumen:
20 ml YY@all + 10 ml Clear

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

D Elumen:
30 ml AB@9 + 10 ml SV@10