Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A SilkLift Strong:
Ρίζα: 35 ml Conditioning Cream Developer 6 % (20 vol.)
+ 1 κουταλιά από το High Performance Lightener
+ 3 πατήματα από το Intensive Conditioning Serum Concentrate

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Elumen:

40 ml AB@9 + 5 ml AB@6

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

C Elumen:
60 ml Clear + 5 ml VV@all + 2 ml NA@2

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

D Elumen:
60 ml SV@10 + 5 ml Tq@all + 5 ml Gn@all

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

E Elumen:
50 ml SB@10