Αναζήτηση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

A Colorance:
60 ml Lotion + 10 ml 8GB + 10 ml 10P + 10 ml Pastel Peach

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

B Colorance:
40 ml Lotion + 10 ml Pastel Peach + 10 ml Clear
(Χρόνος αναμονής έως 10 λςπτά)