Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 8N φυσικά μαλλιά
Μήκη και άκρες: 8B, 8NA ξανοιγμένα από τον ήλιο

STRUCTURE EQUALIZER

Ξεκινήστε με το Structure Equalizer για να εξισορροπήσετε
τη δομή της τρίχας και να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

1Ο ΒΗΜΑ ΡΙΖΑ/
ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Ξάνοιγμα στο ύψος τόνου του 10 με SilkLift Strong + BondPro+

SILKLIFT

BONDPRO+

2Ο ΒΗΜΑ TONING

Colorance
60 ml Lotion
30 ml 10BS

 

@Pure Pigments

1 drop Pure Violet
1 drop Pearl Blue

3Ο ΒΗΜΑ COLOR BLUSHING
ΣΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ

Colorance
40 ml Lotion
10 ml 10BS
10 ml Clear

 

@Pure Pigments

10 drops Pure Red
3 drops Pure Violet
1 drop Pearl Blue

4Ο ΒΗΜΑ COLOR BLUSHING ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ

Colorance
40 ml Lotion
15 ml 10BS
5 ml 10V

 

@Pure Pigments

10 drops Pure Red