Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 7N φυσικά μαλλιά
Μήκη και άκρες: 9GB, 10BG βαμμένα

STRUCTURE EQUALIZER

Ξεκινήστε με το Structure Equalizer για να εξισορροπήσετε
τη δομή της τρίχας και να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

1Ο ΒΗΜΑ ΡΙΖΑ/ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ

Topchic HiBlondes Control
40 ml Lotion 12% (40 vol.)
10 ml 12BS
10 ml 12BN

2Ο ΒΗΜΑ ΡΙΖΑ/ ΦΟΝΤΟ

Topchic
40 ml Lotion 3% (10 vol.)
20 ml 8KG
20 ml 8K

 

@Pure Pigments

2 ml Pure Orange
6 ml Pure Yellow

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
30 ml Lotion 3% (10 vol.)
25 ml 9G
5 ml 7OO@GK

 

@Pure Pigments

6 ml Pure Yellow

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
40 ml Lotion 6% (20 vol.)
40 ml 8KN

 

@Pure Pigments

8 ml Pure Yellow

THICKENER

Χρησιμοποιήστε το Thickener για να τοποθετήσετε διαφορετικά χρώματα

το ένα δίπλα στο άλλο.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Intense Gold / Orange / Soft Copper