Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 7NA φυσικά μαλλιά
Μήκη και άκρες: 7NA φυσικά μαλλιά

STRUCTURE EQUALIZER

Ξεκινήστε με το Structure Equalizer για να εξισορροπήσετε
τη δομή της τρίχας και να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

ΡΙΖΑ / ΦΟΝΤΟ

Topchic
40 ml Lotion 6% (20 vol.)
25 ml 8NA
15 ml 8CA

 

@Pure Pigments

16 drops Pure Yellow

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic HiBlondes Control
40 ml Lotion 12% (40 vol.)
20 ml 12BS

 

@Pure Pigments

2 drops Pure Violet
10 drops Pure Yellow

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
30 ml Lotion 9% (30 vol.)
20 ml 9G
10 ml 8KG

 

@Pure Pigments

1 drops Pure Violet
5 drops Pure Yellow

THICKENER

Χρησιμοποιήστε το Thickener για να τοποθετήσετε διαφορετικά χρώματα

το ένα δίπλα στο άλλο.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Medium Blonde / Melting Honey