Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 4N φυσικά μαλλιά
Μήκη και άκρες: 4N φυσικά μαλλιά

STRUCTURE EQUALIZER

Ξεκινήστε με το Structure Equalizer για να εξισορροπήσετε
τη δομή της τρίχας και να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

ΡΙΖΑ/ ΦΟΝΤΟ

Topchic
40 ml Lotion 6% (20 vol.)
25 ml 5A
15 ml 6SB

@Pure Pigments

5 ml Matte Green

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
40 ml Lotion 9% (30 vol.)
30 ml 7MB
10 ml Blonding Cream Ash

 

@Pure Pigments

4 ml Matte Green
4 ml Pearl Blue

ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΕΣ

Topchic
40 ml Lotion 12% (40 vol.)
30 ml 8SB
10 ml Blonding Cream Ash 

 

@Pure Pigments

8 ml Matte Green

THICKENER

Ξεχάστε τα αλουμινόχαρτα και χρησιμοποιήστε το Thickener,
που σας δίνει ελευθερία στις εφαρμογές.