Αναζήτηση

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρίζα: 3N φυσικά μαλλιά
Μήκη και άκρες: 3N φυσικά μαλλιά

STRUCTURE EQUALIZER

Ξεκινήστε με το Structure Equalizer για να εξισορροπήσετε
τη δομή της τρίχας και να έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

1Ο ΒΗΜΑ ΡΙΖΑ

Topchic
40 ml Lotion 6% (20 vol.)
20 ml 5VV Max
20 ml 4V

@Pure Pigments

6 ml Pure Violet
2 ml Pearl Blue

ΜΗΚΗ

Topchic Effects
40 ml Lotion 9% (30 vol.)
25 ml Effects VR

@Pure Pigments

6 drops Pure Violet
1 drop Pearl Blue

ΑΚΡΕΣ

Ξάνοιγμα με SilkLift Strong + BondPro+

SILKLIFT

BONDPRO+

2Ο ΒΗΜΑ TONING

Colorance
40 ml Lotion
15 ml Effects 10BG
5 ml 10BS

@Pure Pigments

3 ml Pure Red
2 ml Pure Violet
1 ml Pure Yellow

THICKENER

Για να πετύχετε το Color Boosting εφέ, χρησιμοποιήστε το Thickener.
Θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τις 3 διαφορετικές φόρμουλες για τη ρίζα, τα μήκη και τις άκρες, χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτα.