Αναζήτηση

OFFBEAT WHITES

Παίξτε με το Λευκό!
Δημιουργήστε τη δική σας άτονη απόχρωση, προσθέτοντας
σταγόνες από τα @Pure Pigments,
Pure Yellow, Pure Red ή Pearl Blue
στο Colorance 10BS για να πάρετε απαλές αποχρώσεις
του χρώματος.

OFFBEAT WHITE

Colorance:
40 ml Lotion + 20 ml 10BS

OFFBEAT WHITE BLUE

Colorance:
40 ml Lotion + 20 ml 10BS + @Pure Pigments 2 drops Pearl Blue

OFFBEAT WHITE YELLOW

Colorance:
40 ml Lotion + 20 ml 10BS + @Pure Pigments 4 drops Pearl Yellow

OFFBEAT WHITE MAGENTA

Colorance:
40 ml Lotion + 20 ml 10 BS + @Pure Pigments 2 drops Pure Red