Αναζήτηση

GLOBAL NEW TALENT ARTIST

Κομμωτές με λιγότερο από 5 χρόνια εμπειρίας
(εξαιρείται η πρακτική) από την ημέρα κατάθεσης της συμμετοχής.

GLOBAL CREATIVE ARTIST

Κομμωτές με παραπάνω από 5 χρόνια εμπειρίας (εξαιρείται η πρακτική) από την ημέρα κατάθεσης της συμμετοχής.

GLOBAL PARTNER ARTIST

Κομμωτές που δουλεύουν με την Goldwell ως freelancer, εκπαιδευτές ή την εκπροσωπούν τα τελευταία δύο χρόνια, από την ημέρα κατάθεσης της συμμετοχής.